Kvalita

INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI KPB INTRA PRO OBLAST KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Společnost KPB INTRA s.r.o. vyvíjí, vyrábí a prodává přístrojové transformátory proudu a napětí a zakázkové epoxidové dílce pro oblast energetiky. Vedení společnosti stanovuje tuto politiku za účelem zajistit neustálé zlepšování kvality procesů, produktů a služeb v souladu s managementem kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního managementu dle ČSN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Tento účel je prosazován prostřednictvím následujících zásad v oblastech:

Zákazníci a kvalita výrobků

Dodavatelé

Zaměstnanci a BOZP

Technologie a infrastruktura

Životní prostředí

S integrovanou politikou jsou seznámení všichni pracovníci společnosti KPB Intra s.r.o. a vedení i pracovníci se zavazují touto politikou se řídit.

V Bučovicích dne 02.01.2020

Ing. Robert Knápek

ředitel společnosti

Certifikát ISO 9001:2016
Certifikát ISO 14001:2016
Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008


Certifikát ISO 9001:2016 ve formátu PDF
Certifikát ISO 14001:2016 ve formátu PDF
Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008 ve formátu PDF