Domů / Podpora / Návod na montáž a obsluhu pt proudu
Měříme pro Vás vysoké napětí

Návod na montáž a obsluhu pt proudu

Montážní poloha přístrojových transformátorů CTS, CTT a CTB je libovolná. Přístroje CTSO 38 se montují v poloze svislé.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M10 (CTS 12), nebo M12 (CTS 25, CTS 25X, CTS 38, CTS 38X, CTS 38X Sch, CTSO 38, CTB 25, CTT 25), za otvoryv základové desce nebo profilech. Připojení silového obvodu k primárním svorkám se provádí pomocí šroubů M12 viz obr.1 s max. utahovacím momentem 70 Nm. K připojení sekundárních vývodů doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče, jehož velikost je maximálně 10 mm2.Kovové funkční částí transformátoru jsou chráněny proti korozi pokovením. Primární svorky jsou galvanicky niklovány nebo stříbřeny. Sekundární svorky jsou galvanicky niklovány. Základové desky jsou zinkovány galvanicky (u transformátorů pro vnitřní provedení) nebo žárově u transformátorů pro venkovní provedení.

V případě odstávky doporučujme transformátory očistit od hrubých nečistot a dotáhnout spoje.

Před uvedením do provozu je nutné uzemnit kovovou podstavu transformátoru (zemnící „kostka“ se šroubem M8×15 s max. utahovacím momentem 10Nm viz. obr.1) a jednu sekundární svorku (max. utahovací moment 2.7 Nm) každého výstupu viz. obr.2 Nepoužité sekundární výstupy je nutno spojit nakrátko a uzemnit (viz příklad na obr.3 až 5). Uzemnění sekundárních výstupů se provádí pomocí šroubů M5×16 a propojek (viz. obr. 2), které jsou součástí příbalu každého transformátoru.

01

 

Utahovací moment max.

Primární svorky M12

70 Nm

Zemní svorka M8

10 Nm

Sekundární svorka M5

2.7 Nm

Konstrukce transformátorů umožňuje přepínání rozsahů nejen na straně sekundární, ale i na straně primární. Sekundární přepínání je prováděno přepínáním odboček na sekundární cívce viz. příklady na obr. 6 až 9. Primární přepínání spočívá v jednoduché montáži, zapojením dvou propojek do obvodu pomocí šroubů M8 (šrouby i propojky jsou součástí transformátoru) viz příklady propojení na obr.10 až 13.

02

Sekundární svorkovnice je opatřena plastovým krytem s plombovacím šroubem a dále po stranách dvěma závity Pg16 s našroubovaným zaslepením a průchodkou pro průvlek sekundárních vodičů. Sekundární svorkovnice transformátorů pro venkovní provedení (typ CTSO), je opatřena vodotěsnicím krytem (IP65) s plombovacím šroubem a vodotěsnicí vývodkou Pg21 pro připojení sekundárních vodičů.

Příklady zapojení sekundární svorkovnice měřicích transformátorů proudu včetně speciálních případů

Na obr.3 je příklad zapojení dvoujádrového transformátoru s převodem 50/5/5 A. Svorky prvního sekundáru (označ. 1S1 a 1S2) jsou napojeny na vnější zátěž a jedna svorka (zde 1S1) je uzemněna. Druhý sekundár (označ. 2S1 a 2S2) není zapojen na vnější zátěž, musí tedy být svorky propojeny do zkratu a uzemněny. Elektrické schéma je na obr.4. Montáž svorkovnice pro venkovní provedení je na obr.5.

03

Příklad montáže sekundární svorkovnice jednojádrového transformátoru s převodem 50–100/5 A a přepínáním na sekundární straně je na následujících obrázcích. Obr. 6 popisuje zapojení pro převod 50/5 A. Svorky S1 a S2 jsou vyvedeny na vnější zátěž a jedna svorka ( zde S1) je uzemněna. Elektrické schéma je na obr. 7. Montáž pro převod 100/5 A je patrna z obr. 8. Svorky S1 a S3 jsou vyvedeny na vnější zátěž při zachování uzemnění svorky S1. Svorka S2 zůstává nezapojena. Elektrické schéma je na obr.9.

04

V následujícím je uveden příklad montáže primárně přepínatelného transformátoru s převodem 50–100/5 A. Na obr. 10 je zobrazeno zapojení pro primární proud 100 A. Svorky P1, C1 a P2, C2 jsou propojeny speciální spojkou a šrouby M8. Elektrické schéma je na obr. 11. Způsob kontaktování pro primární proud 50 A je na obr. 12. Svorky C1 a C2 jsou propojeny oběmi spojkami a šrouby M8. Schéma je na obr. 13.

05

Pozn.: Uvedená zapojení jsou doporučená výrobcem pouze tam, kde odborný projektant neurčí jinak.

Vyobrazení sekundární svorky: