Základní informace

Rozměry: 23 x 385 mm

Rozměry: 23 x 385 mm

Jmenovitý primární proud, In:  0,4 – 0,8 A
Jmenovité primární napětí:  7,2 – 38,5 kV