Přístrojový transformátor napětí podpěrný VTS 25 Sch

Základní informace

Přístrojové transformátory napětí VTS 25 Sch jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí. Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Přístroje mohou být vybaveny vn pojistkou, chránicí okolní rozvodný systém.

Přístrojové transformátory VTS 25 Sch jsou uzpůsobeny pro použití v rozváděčích SM6 firmy SCHNEIDER ELECTRIC.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3, 110/√3, 120/√3, pomocných sekundárních napětí pak 100/3, 110/3, 120/3 V.

Přístrojové transformátory napětí VTS 25 Sch jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí. Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Přístroje mohou být vybaveny vn pojistkou, chránicí okolní rozvodný systém.

Přístrojové transformátory VTS 25 Sch jsou uzpůsobeny pro použití v rozváděčích SM6 firmy SCHNEIDER ELECTRIC.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3, 110/√3, 120/√3, pomocných sekundárních napětí pak 100/3, 110/3, 120/3 V.

Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3 pro jistící vinutí 3P a 6P.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Transformátory VTS 25 s pojistkou jsou opatřeny epoxidovým nástavcem, držákem a pojistkovou vložkou typ SIBA ( 0.3 A nebo 0.6 A). Nástavec s pojistkou je demontovatelný.

Magnetický obvod napěťových transformátorů je vyroben z orientovaných transformátorových pásků ve tvaru „C“ jádra. Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů za otvory v základové desce. Vývod primárního vinutí „A“ je vyveden pomocí svorníku M10.

POZOR při jiném způsobu kontaktování nesmí dojít k mechanickému předepnutí vn šroubu ve směru od těla transformátoru.

K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění vinutí.

Přístrojové transformátory napětí VTS 25 Sch vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 60044-2 a GOST 15 150 pro T3 a U3.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Tento transformátor není navržen jako samojistící. Za účelem ochrany přístroje před destrukcí v důsledku nestandardních jevů jako je přepětí, ferorezonance, přechodové jevy apod. je nutné transformátor opatřit vhodnou ochranou. Více informací o nestandardních jevech a jištění naleznete na www.kpbintra.cz v sekci „podpora“.

Nejvyšší napětí soustavy:  24/25 kV
Zkušební napětí střídavé:  50 kV
Zkušební napětí impulsní:  125 kV
Jmenovité primární napětí:  3000/√3 – 22000/√3 V
Jmenovité sekundární napětí:  100/√3, 110/√3, 120/√3 V
Jmenovité pomocné napětí:  100/3, 110/3, 120/3 V
Třída přesnosti - měření:  0.2, 0.5, 1, 3
Třída přesnosti - jištění:  3Р, 6Р
Jmenovitá zátěž:  10, 30, 50, 75, 100, 150 VА
Krajní výkon:  bude uveden jen na žádost zákazníka
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Hmotnost:  29 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Norma:  ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150