Přístrojový transformátor napětí podpěrný VTS 36

Základní informace

Přístrojové transformátory napětí VTS 36 jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 15 kV do 38.5 kV  Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3, 110/√3, 120/√3, 100/3, 110/3, 120/3 V. Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3, pro jistící vinutí 3P a 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Přístrojové transformátory napětí VTS 36 jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 15 kV do 38.5 kV  Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3, 110/√3, 120/√3, 100/3, 110/3, 120/3 V. Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3, pro jistící vinutí 3P a 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Magnetický obvod napěťových transformátorů VTS 36 je vyroben z orientovaných transformátorových pásků ve tvaru 'C' jádra.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

 Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. Vývod primárního vinutí 'A' je vyveden pomocí svorníku M10. K jeho kontaktování  doporučujeme z důvodu odpružení dynamických sil a vibrací v síti použít vodiče max. průřezu 6 mm2  a kabelová oka.

K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka  dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen  příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění vinutí (viz „Návod pro obsluhu a montáž“).

Přístrojové transformátory napětí VTS 36 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869-3.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Tento transformátor není navržen jako samojistící. Za účelem ochrany přístroje před destrukcí v důsledku nestandardních jevů jako je přepětí, ferorezonance, přechodové jevy apod. je nutné transformátor opatřit vhodnou ochranou. Více informací o nestandardních jevech a jištění naleznete na www.kpbintra.cz v sekci „podpora“.

Nejvyšší napětí soustavy:  36/38.5 kV
Zkušební napětí střídavé:  70/80 kV
Zkušební napětí impulsní:  170/180 kV
Jmenovité primární napětí:  15000/√3 – 35000/√3 V
Jmenovité sekundární napětí:  100/√3, 110/√3, 120/√3 V
Jmenovité pomocné napětí:  100/3, 110/3, 120/3 V
Třída přesnosti - měření:  0.2, 0.5, 1, 3
Třída přesnosti - jištění:  3Р, 6Р
Jmenovitá zátěž:  50, 80 VA
Krajní výkon:  tento údaj bude uveden jen na žádost zákazníka
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Hmotnost:  50 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Norma:  ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150