CTT 1 Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí

Základní informace

Přístrojový transformátor proudu CTT 1 je určen pro měření a jištění ve vnitřní rozvodných zařízených nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Přístrojový transformátor proudu CTT 1 je určen pro měření a jištění ve vnitřní rozvodných zařízených nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Transformátory CTT 1 mají krajní provozovací proud 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty. Přístrojový transformátor proudu CTT1 je určen pro měření ve vnitřní rozvodných zařízených nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty.

Transformátory jsou řešeny jako násuvné.

Sekundární řadové svorky jsou umístěny v rozbočovací krabici, kterou je možné zaplombovat. Vodiče lze zavést přímo skrz 7x těsnění M25, nebo nahradit kabelovou vývodkou. Pro připojení k sekundárním svorkám doporučujeme holé vodiče do maximálního průměru 2,5 mm.

V rámci zákaznického servisu nabízíme zákazníkům možnost úředního cejchování transformátorů včetně vystavení všech následných protokolů. Po dohodě s výrobcem je možné parametry upravit podle konkrétních požadavků zákazníka.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy:  0,72 kV
Zkušební napětí střídavé:  3 kV
Jmenovitý primární proud, In:  25 - 600 A
Jmenovitý sekundární proud:  5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith:  60 x In
Jmenovitý dynamický proud, Idyn:  2,5 x Ith
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

vnitřní prostory bez kondenzace vody

Norma:  ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-2