Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí CLH 40.3

Základní informace

Produktová řada transformátorů nízkého napětí CLH 40 je složena ze tří základních modifikacích : CLH40.1 CLH40.2 a CLH40.3 U všech tří modifikací lze provést odbočky na sekundárním vinutím a tím zvýšit univerzálnost přístrojového transformátoru proudu. Lze vyrobit až dvě odbočky sekundárního vinutí.

Přístrojový transformátor proudu CLH 40.3 je určen pro měření a jištění ve vnitřních rozvodných zařízení nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Produktová řada transformátorů nízkého napětí CLH 40 je složena ze tří základních modifikacích : CLH40.1 CLH40.2 a CLH40.3 U všech tří modifikací lze provést odbočky na sekundárním vinutím a tím zvýšit univerzálnost přístrojového transformátoru proudu. Lze vyrobit až dvě odbočky sekundárního vinutí.

Přístrojový transformátor proudu CLH 40.3 je určen pro měření a jištění ve vnitřních rozvodných zařízení nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Sekundární svorky s kontaktními šrouby jsou umístěny v horní části transformátoru pod průhlednou krytkou, kterou je možné zaplombovat. Pro připojení k sekundárním svorkám doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče nebo je možné použít holé vodiče do maximálního průměru 2,5 mm.

V rámci zákaznického servisu nabízíme zákazníkům možnost úředního cejchování transformátorů včetně vystavení všech následných protokolů. Po dohodě s výrobcem je možné parametry upravit podle konkrétních požadavků zákazníka.

Nejvyšší napětí soustavy: 0.72 kV
Zkušební napětí střídavé: 3 kV
Jmenovitý primární proud, In: 50 - 1000 A
Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: 60 x In
Jmenovitý dynamický proud, Idyn: 2,5 x Ith
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Hmotnost: 1,0-1,3 kg
Teplotní třída izolace: E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

vnitřní prostory bez kondenzace vody

Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-2