Domů / Produkty / Přístrojový transformátor proudu součtový CTR 1
Měříme pro Vás vysoké napětí

Přístrojový transformátor proudu součtový CTR 1

Přístrojový transformátor proudu součtový CTR 1

CTR 1

Průvlekový součtový přístrojový transformátor proudu CTR-1 je určen k jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení. Primární proudy jsou rozdílové proudy jednotlivých fází v poruchových stavech např. zemní spojení, a mohou nabývat hodnot 10 A a více dle přání zákazníka.

Hodnota sekundárního proudu je min. 0.08 A (dle přání zákazníka může být i vyšší). Transformátory CTR-1 jsou řešeny jako transformátory průvlekové. Vnitřní otvor dutiny má průměr 160 mm. Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů.