Domů / Produkty / Průchodkový transformátor proudu sčítací TZLMA-1-1
Měříme pro Vás vysoké napětí

Průchodkový transformátor proudu sčítací TZLMA-1-1

Průchodkový transformátor proudu sčítací TZLMA-1-1

TZLMA-1-1

Transformátor proudu TZLMA-1-1 je určen pro napájení obvodů reléové ochrany před zemním spojením jednotlivých žil třífázového kabelu transformací proudů nulové složky, které při tom vznikají.

Transformátor je určen pro montáž do kompletních rozvodných zařízení (KRZ) do 0,66 kV a vyhovuje normě GOST 12.2.007.0-75.

Transformátor se instaluje na kabel, je v klimatickém provedení „U“, odpovídá kategorii umístění 2 podle normy GOST 15150 a je určen k provozu v těchto podmínkách: