AFR 1xx - Inteligentní zátěž pro potlačení ferorezonance

Základní informace

Inteligentní zátěž řady AFR 1xx je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn. Ferorezonance vzniká mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo vn spínacích prvků. Spouštěcím podmětem může být spínání, vypínání, zemní spojení nebo další přechodové jevy. Při ferorezonanci vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce měřicího transformátoru.

Inteligentní zátěž řady AFR 1xx je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn. Ferorezonance vzniká mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo vn spínacích prvků. Spouštěcím podmětem může být spínání, vypínání, zemní spojení nebo další přechodové jevy. Při ferorezonanci vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce měřicího transformátoru.

AFR 1xx působí jako ochrana měřicích transformátorů napětí proti těmto vlivům. V porovnání s ostatními metodami je cíleně aktivována jen při vzniku ferorezonance a při běžném provozu zůstává neaktivní.

AFR 11x je určen pro samostatně pracující měřící transformátory, tj. jednofázové měření nebo napájení z vn. AFR 13x je určen pro zapojení do otevřeného trojúhelníka pomocných sekundárních vinutí třech transformátorů.

Provoz, instalaci a údržbu tohoto přístroje může provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle montážních a bezpečnostních předpisů. Použije-li se zátěž způsobem jiným, než je výrobcem určeno, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena. Před jakoukoli manipulací s přístrojem je nutno nejdříve odpojit transformátory od sítě. Zejména není dovoleno dotýkat se vodivými předměty kovových svorek zátěže pod napětím a používat přístroj bez krytu.

Označení přístroje AFR 1XX

 

Jmenovité napětí Un

Varianty pro: 100, 110, 120 ,100/√3, 110/√3, 120/√3 VAC (případně jiné dle požadavku zákazníka)

Aktivační napětí: 

145% Un až 200% Un

Zpoždění aktivace

0 s

Doporučené jištění

jistič B16A nebo ekvivalentní pojistka

Třída přepětí

III

Pomocné napětí (verze „S“)

10 až 265 VAC / 40 až 70 Hz resp. 10 až 265 VDC

Příkon pomocného napětí

3 VA resp. 3 W

Třída přepětí pomocného napětí

II

Komunikační linka

RS 485, galvanicky izolovaná

Protokol

Modbus RTU, 4.8-230.4 kBd, 8bit, volitelná parita (výchozí nastavení 12.2 kBd, 8-bit, sudá parita)

Stupeň krytí

IP20

Klimatická kategorie

40/060/02

Pracovní / skladovací teplota

-40 °C až 60 °C / -40 °C až 70 °C

Max. vlhkost

95 % nekondenzující

Rozměry

šířka 80 mm x hloubka 90 mm x výška 126 mm

Hmotnost

0,52 kg

Materiál krytu

korozivzdorná ocel

Montáž

na 35 mm DIN lištu podle DIN EN 50 022

Připojení

svorkovnice, průřez vodiče 0,5–2,5 mm2