AFR 31 - Inteligentní zátěž na potlačení ferorezonance

Základní informace

Inteligentní zátěž AFR 31 je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn s neuzemněným nebo nepřímo uzemněným středním vodičem. Ferorezonance vzniká mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo vn spínacích prvků. Spouštěcím podmětem může být spínání, vypínání, zemní spojení nebo další přechodové jevy. Při ferorezonanci vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce měřicího transformátoru.

Inteligentní zátěž AFR 31 je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn s neuzemněným nebo nepřímo uzemněným středním vodičem. Ferorezonance vzniká mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo vn spínacích prvků. Spouštěcím podmětem může být spínání, vypínání, zemní spojení nebo další přechodové jevy. Při ferorezonanci vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce měřicího transformátoru. AFR 31 působí jako ochrana měřicích transformátorů napětí proti těmto vlivům. V porovnání s ostatními metodami je cíleně aktivována jen při vzniku ferorezonance a při běžném provozu nebo i při nesymetrických odběrech zůstává neaktivní. AFR 31 umožňuje nastavení velikosti aktivačního napětí na 20 V, 25 V a 30 V a je dále doplněn o obvod opožděného sepnutí (standardně 4 s) pro zajištění selektivity s ochranami zemního spojení. To je vhodné v případech, kdy je měřicí transformátor napětí využíván zároveň k napájení ochranných automatik (hlídání zemního spojení, obvody OZ a podobně).

Jmenovité napětí otevřený trojúhelník 3 x100/3, 3 x 110/3 nebo 3 x 120/3 VAC
Aktivační napětí

bez propojky: 20 VAC

propojka 3+4: 25 VAC (standardně)

propojka 1+3: 30 VAC

Zpoždění aktivace 4,0 s (u výrobce lze nastavit od 0 s do 10 s)
Stupeň krytí IP20
Třída přepětí II
Klimatická kategorie 5/50/40
Pracovní / skladovací teplota -40 °C až 40 °C / -40 °C až 70 °C
Max. vlhkost 95 % nekondenzující
Rozměry / hmotnost 69 × 86 × 58 mm / 0,05 kg
Materiál krytu polykarbonát
Montáž na 35 mm DIN lištu podle DIN EN 50 022
Připojení svorkovnice, průřez vodiče 0,5–2,5 mm2