Kapacitní snímač napětí VSO 25.1

Základní informace

Je vývojově vyšší verzí původního snímače VSO 25. Principem je kapacitní dělič. Vysokonapěťová snímací kapacita je tvořena systémem elektrod, který je uzpůsoben k omezení vlivu okolní vlhkosti (deště, mlhy a mrazu) na max. 7%. Sekundární kapacita je tvořena výstupním kabelem se standartní délkou 12m (lze přizpůsobit).

Dle typu sekundární zátěže se nabízí k použítí jako kapacitní, odporově-kapacitní nebo jiný dělič dle uživatelské aplikace.

Výstup nízkého napětí je výrobcem ověřován na odporové zátěži 1MΩ a dosahuje cca 100V (při 22/V3 kV).

Je vývojově vyšší verzí původního snímače VSO 25. Principem je kapacitní dělič. Vysokonapěťová snímací kapacita je tvořena systémem elektrod, který je uzpůsoben k omezení vlivu okolní vlhkosti (deště, mlhy a mrazu) na max. 7%. Sekundární kapacita je tvořena výstupním kabelem se standartní délkou 12m (lze přizpůsobit).

Dle typu sekundární zátěže se nabízí k použítí jako kapacitní, odporově-kapacitní nebo jiný dělič dle uživatelské aplikace.

Výstup nízkého napětí je výrobcem ověřován na odporové zátěži 1MΩ a dosahuje cca 100V (při 22/V3 kV).

Přístroj je určen pro snímání event. signalizaci vysokého napětí 3-22 kV. Plazivá povrchová cesta odpovídá izolačnímu 25 kV pro nejvyšší znečištění (31mm/1 kV).

Přístroj vyhovuje izolačním zkouškám a klimatickým zkouškám dle ČSN EN 61869-3 a GOST 15 150 pro T1 a UCHL1.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy: 24/25 kV
Zkušební napětí střídavé: 50 kV
Zkušební napětí impulsní: 125 kV
Jmenovité primární napětí: 22/√3 kV
Jmenovité sekundární napětí: 0-230 V (100 V ±15% pro zátěž 1MΩ)
Snímací kapacita C1: 25 až 35 pF při 50 Hz
Kapacita stíněného vývodu na metr délky C2: 202 pF/m
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Hmotnost: 6 kg
Teplotní třída izolace: E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -40 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1

Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC 61869-1, IEC 61869-3, GOST 15 150