Kapacitní snímač napětí VSO 25

Základní informace

Kapacitní snímač napětí VSO 25 je venkovní jednofázový snímač napětí určený pro snímání napětí na napěťové hladině 22 kV. Může být použit pro signalizaci přítomnosti napětí ve vedení VN. Plazivá povrchová cesta odpovídá izolačnímu 25 kV pro nejvyšší znečištění (31mm/1 kV).

Kapacitní snímač napětí vyhovuje normě ČSN 60044-2 a GOST 15 150 pro T1 a UCHL1.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Kapacitní snímač napětí VSO 25 je venkovní jednofázový snímač napětí určený pro snímání napětí na napěťové hladině 22 kV. Může být použit pro signalizaci přítomnosti napětí ve vedení VN. Plazivá povrchová cesta odpovídá izolačnímu 25 kV pro nejvyšší znečištění (31mm/1 kV).

Kapacitní snímač napětí vyhovuje normě ČSN 60044-2 a GOST 15 150 pro T1 a UCHL1.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy: 24/25 kV
Zkušební napětí střídavé: 50 kV
Zkušební napětí impulsní: 125 kV
Jmenovité primární napětí: 22/√3 kV
Jmenovité sekundární napětí: 0-230 V (130 V ±15% pro zátěž 1MΩ)
Snímací kapacita C1: 50 až 60 pF
Kapacita stíněného vývodu na metr délky C2: 202 pF/m
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Hmotnost: 6 kg
Teplotní třída izolace: E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -40 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1

Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150