Kapacitní snímač napětí VSO 38.1

Základní informace

Snímač je kapacitním děličem . Vysokonapěťovou kapacitu tvoří speciální elektrody zalité do epoxidové licí hmoty. Nízkonapěťová kapacita je vlastní kapacita výstupního kabelu. Ten je dodáván v délce 12m (délku lze přizpůsobit, je však nutno si uvědomit vliv celkové délky kabelu na nn kapacitu a výstupní napětí ).

Jako přejímací sekundární napětí bylo zvoleno 138 V do zátěže 1MOhm. Velikost napětí lze upravit přídavnou kapacitou dle uživatelských požadavků. Výstupní kabel je chráněn zabudovaným jiskřištěm se spínací úrovní 470V.

Snímač VSO 38.1 je inovovaná verze původního typu VSO 38. Konstrukční vylepšení spočívá v  klimatické odolnosti přesnosti převodu. Ta je definována pro sladkovodní  déšť a mlhu do 1%  a pro přímořskou oblast  do 2%.Snímač je kapacitním děličem . Vysokonapěťovou kapacitu tvoří speciální elektrody zalité do epoxidové licí hmoty. Nízkonapěťová kapacita je vlastní kapacita výstupního kabelu. Ten je dodáván v délce 12m (délku lze přizpůsobit, je však nutno si uvědomit vliv celkové délky kabelu na nn kapacitu a výstupní napětí ).

Jako přejímací sekundární napětí bylo zvoleno 138 V do zátěže 1MOhm. Velikost napětí lze upravit přídavnou kapacitou dle uživatelských požadavků. Výstupní kabel je chráněn zabudovaným jiskřištěm se spínací úrovní 470V.

Snímač je určen do venkovního prostředí s největším znečistěním (tj. 31mm/kV pro 38.5 kV).

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Pro měření přesnosti lze použít i jiná elektronická zařízení např. RTU. 

Nejvyšší napětí soustavy:  36/38.5 kV
Zkušební napětí střídavé:  70/80 kV
Zkušební napětí impulsní:  170/180 kV
Jmenovité primární napětí:  35/√3 kV
Jmenovité sekundární napětí:  0-140 V (110 V ±15% pro zátěž 1MΩ)
Snímací kapacita C1:  30-35 pF při 50 Hz
Kapacita stíněného vývodu na metr délky C2:  280 pF/m
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Hmotnost:  9 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -40 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1

Norma:  ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3