Kapacitní snímač napětí VSO 38

Základní informace

Snímač je kapacitním děličem . Vysokonapěťovou kapacitu tvoří speciální elektrody zalité do epoxidové licí hmoty. Nízkonapěťová kapacita je vlastní kapacita výstupního kabelu. Ten je dodáván v délce 12m (délku lze přizpůsobit, je však nutno si uvědomit vliv celkové délky kabelu na nn kapacitu a výstupní napětí ).

Jako přejímací sekundární napětí bylo zvoleno 138 V do zátěže 1MOhm. Velikost napětí lze upravit přídavnou kapacitou dle uživatelských požadavků. Výstupní kabel je chráněn zabudovaným jiskřištěm se spínací úrovní 470V.

Snímač je kapacitním děličem . Vysokonapěťovou kapacitu tvoří speciální elektrody zalité do epoxidové licí hmoty. Nízkonapěťová kapacita je vlastní kapacita výstupního kabelu. Ten je dodáván v délce 12m (délku lze přizpůsobit, je však nutno si uvědomit vliv celkové délky kabelu na nn kapacitu a výstupní napětí ).

Jako přejímací sekundární napětí bylo zvoleno 138 V do zátěže 1MOhm. Velikost napětí lze upravit přídavnou kapacitou dle uživatelských požadavků. Výstupní kabel je chráněn zabudovaným jiskřištěm se spínací úrovní 470V.

Snímač je určen do venkovního prostředí s největším znečistěním (tj. 31mm/kV pro 38.5 kV).

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy: 36/38.5 kV
Zkušební napětí střídavé: 70/80 kV
Zkušební napětí impulsní: 170/180 kV
Jmenovité primární napětí: 35/√3 kV
Jmenovité sekundární napětí: 0-140 V (110 V ±15% pro zátěž 1MΩ)
Snímací kapacita C1: 50 pF
Kapacita stíněného vývodu na metr délky C2: 280 pF/m
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Hmotnost: 9 kg
Teplotní třída izolace: E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -40 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1

Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150