Kombinovaný snímač CVSO 25

Základní informace

Kombinovaný snímač CVSO 25 je určený do venkovního prostředí pro snímání napětí a proudu na jedné fázi. Plazivá povrchová cesta odpovídá izolačnímu 25 kV pro nejvyšší znečištění (31mm/1 kV).

Napěťová část snímače CVSO 25 slouží na snímání napětí v sítích do 22 kV. Může být použit pro signalizaci přítomnosti napětí ve vedení VN. Izolačně vyhovuje normě ČSN 60044-2.

Kombinovaný snímač CVSO 25 je určený do venkovního prostředí pro snímání napětí a proudu na jedné fázi. Plazivá povrchová cesta odpovídá izolačnímu 25 kV pro nejvyšší znečištění (31mm/1 kV).

Napěťová část snímače CVSO 25 slouží na snímání napětí v sítích do 22 kV. Může být použit pro signalizaci přítomnosti napětí ve vedení VN. Izolačně vyhovuje normě ČSN 60044-2.

Proudová část snímače CVSO 25 slouží pro hrubé měření proudu event. pro signalizaci. Je navržena pro sítě 22 kV. Mechanickými vlastnostmi plní požadavky normy ČSN EN 60660 pro podpěrný izolátor JO2-145, tj. max. porušující sílu 2000N. Izolačně a přesností vyhovuje normě ČSN 60044-1.

Montážní poloha snímačů je vertikální. Upevňují se pomocí šroubu M16 do matice ve spodní části snímače CVSO 25. Snímač CVSO 25 má vyvedeny dva samostatné kabely, jeden pro proudovou část, druhý pro napěťovou část.

POZOR! V případě, že není elektricky využíván nízkonapěťový vývod kondenzátoru, je třeba jej z bezpečnostních důvodů uzemnit.

Nejvyšší napětí soustavy: 24/25 kV
Zkušební napětí střídavé: 50 kV
Zkušební napětí impulsní: 125 kV
Jmenovitý primární proud, In: 100 - 400 A
Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: 16 kA
Jmenovitý dynamický proud, Idyn: 40 kA
Jmenovité primární napětí: 22/√3 kV
Jmenovité sekundární napětí: 165 V ±15% (platí pro kabel 12 m)
Třída přesnosti - měření: 2 %
Nadproudové číslo - měření: >5
Krajní výkon: 2 VA
Snímací kapacita C1: 80 až 90 pF
Kapacita stíněného vývodu na metr délky C2: 202 pF/m
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Hmotnost: 9 kg
Teplotní třída izolace: E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -40 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1; IEC 61869-1

 

 

Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, ČSN EN 61869-3, IEC 61869-1, IEC 61869-2, IEC 61869-3