Rezistor TR305

Základní informace

Výkonový rezistor TR305 68R/J s nominální hodnotou odporu 68Ω a výkonovou ztrátou 200W se používá mimo jiné pro vysokonapěťové přístrojové transformátory napětí pro obtížnou realizaci ferorezonančního tlumení.

Výkonový drátový tmelený rezistor s typovým označením TR305 je možné použít do různých aplikací v elektrotechnické praxi.

Rezistor s označením TR305 68R/J má jmenovitou hodnotu odporu 68 Ω s maximálním ztrátovým výkonem 200 W.

Rezistor TR305 68R/J lze aplikovat jako nejednoduší ochranu proti tzv, ferrorezonance u vysokonapěťových přístrojových transformátorů napětí. Rezistor se zapojuje do tzv. otevřeného trouhelníku viz. principiální zapojeni rezistoru do otevřeného trojúhelníka u trojice PTN. Otevřený trojúhelník se realizuje za použití pomocných vinutí jednopólových přístrojových transformátorů napětí. Označení svorek pomocných vynutí jednotlivých transformátorů je da a dn.

Při zapojení výkonového rezistoru do otevřeného trojúhelníku je důležité před připojením PTN k elektrické síti zkontrolovat zda je jen jeden bod otevřeného trojúhelníku uzemněn.

POZOR! V případě uzemnění otevřeného trojúhelníka na dvou svorkách hrozí poškození přístroje.

U nepoužitých sekundárních vinutích uzemnit vždy jen jednu svorku. POZOR! V případě zapojení sekundárního vinutí do zkratu dojde ke zničení přístroje.

Pozn: v případě, kdyby zapojení odporu svým odběrem zapříčinilo nevybavení paralelní ochrany či signalizačního relé je možno pro snížení odběru zapojit dva odpory do série.

Montáž rezistorů TR305 68R/J je možné provádět jak vodorovně tak i svisle pomocí dodávaného příslušenství, proto je nutné při objednávce specifikovat jakou montáž rezistoru Vaše aplikace vyžaduje.

Rezistor včetně montážního příslušenství pro vodorovnou montáž  objednávací číslo : 200 100 198

Rezistor včetně montážního příslušenství pro svislou montáž: objednávací číslo : 200 100 199

Typ rezistoru:

drátový

Odpor rezistoru

68 Ω

Ztrátový výkon:

200 W

Maximální napětí:

2 000 V

Izolační zkušební napětí:

4 000 V

Teplotní koeficient:

±150 ppm/°C

Přesnost rezistorů:

±5%.

Hmotnost bez příslušenství:

(255 ±5)g

Vývody:

očka

Výrobce:

Tesla Blatná

Specifikace:

TPTE57-155/98, ČSN 60115-1/QC400 000/