Snímač proudu CSO 38

Základní informace

Snímač CSO 38 je proudovým transformátorem se zátěží menší jak 2 VA. Sekundární proud je 1 A. Výstupní kabel dlouhý 12 m (délku lze přizpůsobit) má vnější izolaci ze silikonové pryže. Přesnost převodu je závislá na požadované zátěži.

Snímač je určen do venkovního prostředí s největším znečištěním (tj. 31mm/kV pro 38.5 kV).

Snímač proudu vyhovuje normě ČSN 60044-1 a GOST 15 150 pro T1 a UCHL1.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Snímač CSO 38 je proudovým transformátorem se zátěží menší jak 2 VA. Sekundární proud je 1 A. Výstupní kabel dlouhý 12 m (délku lze přizpůsobit) má vnější izolaci ze silikonové pryže. Přesnost převodu je závislá na požadované zátěži.

Snímač je určen do venkovního prostředí s největším znečištěním (tj. 31mm/kV pro 38.5 kV).

Snímač proudu vyhovuje normě ČSN 60044-1 a GOST 15 150 pro T1 a UCHL1.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy:  36/38.5 kV
Zkušební napětí střídavé:  70/80 kV
Zkušební napětí impulsní:  170/180 kV
Jmenovitý primární proud, In:  50 - 200 A
Jmenovitý sekundární proud:  1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith:  12.5 kA
Jmenovitý dynamický proud, Idyn:  31.5 kA
Třída přesnosti - měření:  2 - 3%
Nadproudové číslo - měření:  FS5 pro 50 A, pro vyšší proudy >5
Jmenovitá zátěž:  2 VA
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Hmotnost:  11 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -40 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1

Norma:  ČSN EN 60044-1, IEC EN 60044-1, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-2, GOST 15 150