Systém detekce napětí - VDS 001

Základní informace

Systém detekce napětí ( VDS001 ) je určený pro detekování přítomnosti fázových napětí vedení VN. Systém VDS xx1 je vybaven indikací přítomnosti napětí.

Systém detekce napětí ( VDS001 ) je určený pro detekování přítomnosti fázových napětí vedení VN. Systém VDS xx1 je vybaven indikací přítomnosti napětí.

Systém VDS xx1  
  sada kabelů 3 ks
  propojovací třmen 3 ks
  snímače 3 ks
  vyhodnocovací jednotka VDS 1 ks

Délku kabeláže je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka. Vyhodnocovací jednotky VDS jsou vybaveny plastovým systémem pro uchycení na stěně VN rozvaděče. Výstupy na vnější straně vyhodnocovacích jednotek VDS jsou vybaveny jednolitou záslepkou.

Systémy detekce VDS vyhověly požadavkům normy ČSN EN 61243–5 a napěťové požadavky normy GOST 1516.3 – 96.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy: 12, 24, 38.5 kV
Zkušební napětí střídavé: 28, 42, 50, 80 (90) kV
Zkušební napětí impulsní: 75, 125, 180 (195) kV
Jmenovité primární napětí: 6 - 12 kV, 15 - 22 kV, 30 - 35 kV
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Teplotní třída izolace: E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

Norma: IEC 61243–5, GOST 1516.3-96