Systém detekce napětí - VDS 002

Základní informace

Součásti systému detekce napětí VDS 002:

  • 3x Kapacitní snímač VS 10AN.NB
  • Sada kabelů
  • 3x Propojovací třmen
  • Vyhodnocovací jednotku VDS 002

Systém detekce napětí ( VDS ) je systém určený pro detekování přítomnosti fázových napětí vedení VN. V případě VDS 002 se jedná o vnitřní vestavěný VDS určený pro VN sítě s napětím 6 - 12 kV.

VDS 002 se skládá ze sady snímačů VS 10AN.NB, kabeláže a vyhodnocovací jednotky VDS 002. VDS 002 je určen pro montáž do vnitřních rozvaděčových skříní.

Součásti systému detekce napětí VDS 002:

  • 3x Kapacitní snímač VS 10AN.NB
  • Sada kabelů
  • 3x Propojovací třmen
  • Vyhodnocovací jednotku VDS 002

Systém detekce napětí ( VDS ) je systém určený pro detekování přítomnosti fázových napětí vedení VN. V případě VDS 002 se jedná o vnitřní vestavěný VDS určený pro VN sítě s napětím 6 - 12 kV.

VDS 002 se skládá ze sady snímačů VS 10AN.NB, kabeláže a vyhodnocovací jednotky VDS 002. VDS 002 je určen pro montáž do vnitřních rozvaděčových skříní.

Délku kabeláže je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka. Vyhodnocovací jednotka VDS 002 je vybavena plastovým systémem pro uchycení na stěně VN rozvaděče. Výstupy na vnější straně vyhodnocovací jednotky VDS 002 jsou vybaveny jednolitou záslepkou.

VDS 002 je vybavena oproti VDS 001 o reléové vstupy. VDS 002 obsahuje 2 relé, ke kterým náleží žluté indikační diody na předním panelu vyhodnocovací jednotky. Žluté indikační diody v rozsvíceném stavu signalizují relé v sepnutém stavu. Relé R1 je v sepnutém stavu pokud je napětí na všech fázích. Relé R2 je v sepnutém stavu pokud není napětí na všech fázích, v ostatních případech není sepnuto ani jedno relé. Relé ovládají pomocné napětí, které je v rozsahu 18 – 275 Vac (Vdc). Přítomnost pomocného napětí indikuje zelená dioda na předním panelu vyhodnocovací jednotky.

Systém detekce VDS 002 vyhověl požadavkům normy ČSN EN 61243 – 5 a napěťové požadavky normy GOST 1516.3 – 96.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy: 12 kV
Zkušební napětí střídavé: 38 kV
Zkušební napětí impulsní: 75 kV
Jmenovité primární napětí: 6 - 12 kV
Jmenovité pomocné napětí: 18 - 275 V
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Hmotnost:  kg
Teplotní třída izolace: E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

Norma: ČSN EN 61243 – 5