VSNC - bezdrátový indikátor přítomnosti vysokého napětí

Základní informace

Detektor přítomnosti vysokého napětí je navržen pro jednoduchou montáž, provoz ve vnitřním i venkovním prostředí při nulové údržbě. Přístroj je určen k optické signalizaci přítomnosti vysokého napětí na vodičích. Napětí je signalizováno na displeji nápisy L1, L2, L3, U. Detektor je dodáván s nápisy dle zákazníkovy specifikace. Přístroj má nápis pevně nastaven výrobním postupem a nelze jej měnit.

Detektor přítomnosti vysokého napětí je navržen pro jednoduchou montáž, provoz ve vnitřním i venkovním prostředí při nulové údržbě. Přístroj je určen k optické signalizaci přítomnosti vysokého napětí na vodičích. Napětí je signalizováno na displeji nápisy L1, L2, L3, U. Detektor je dodáván s nápisy dle zákazníkovy specifikace. Přístroj má nápis pevně nastaven výrobním postupem a nelze jej měnit.

Detektor se připevňuje na jednotlivý vodič orientovaný v podélném směru přístroje. Montáž je možno provést na kulatý i obdélníkový vodič. Je žádoucí, aby vodič pod napětím byla co nejblíže zadní stěně přístroje. Oddalováním od vodiče pod napětím klesá citlivost detektoru a stoupá spodní hranice napětí, od které, displej signalizuje. Detektor nepracuje na stíněném vodiči.

Detektor splňuje požadavky normy ČSN EN 61243-5 Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Rozměry indikátoru jsou: 65x54x42 mm. Bezdrátový indikátor napětí se připevňuje vždy kolmo k elektrickému vodiči pomocí dvou elektrikářských stahovacích pásek. Stahovací pásky protáhneme horním a spodním montážním otvorem a v kolmém stavu a připevníme k danému elektrickému vodiči.Nápisy:

L1

L2

L3

L4

Provedení:

VSNC - L1

VSNC - L2

VSNC - L3

VSNC - U

Objednávací kód:

600 000 499

600 000 500

600 000 501

600 000 502

Jmenovité prim. Napětí:

                                                                  10 - 110 kV

Jmenovitý kmitočet:

                                                                      50 Hz

Rozměr:

                                                                65x54x42 mm

Hmotnost:

                                                                    180 ±10 g