VSNC - bezdrátový indikátor přítomnosti vysokého napětí

Základní informace

Detektor přítomnosti vysokého napětí je navržen pro jednoduchou montáž, provoz ve vnitřním i venkovním prostředí při nulové údržbě. Přístroj je určen k optické signalizaci přítomnosti vysokého napětí na vodičích. Napětí je signalizováno na displeji nápisy L1, L2, L3, U. Detektor je dodáván s nápisy dle zákazníkovy specifikace. Přístroj má nápis pevně nastaven výrobním postupem a nelze jej měnit.

Detektor přítomnosti vysokého napětí je navržen pro jednoduchou montáž, provoz ve vnitřním i venkovním prostředí při nulové údržbě. Přístroj je určen k optické signalizaci přítomnosti vysokého napětí na vodičích. Napětí je signalizováno na displeji nápisy L1, L2, L3, U. Detektor je dodáván s nápisy dle zákazníkovy specifikace. Přístroj má nápis pevně nastaven výrobním postupem a nelze jej měnit.

Detektor se připevňuje na jednotlivý vodič orientovaný v podélném směru přístroje. Montáž je možno provést na kulatý i obdélníkový vodič. Je žádoucí, aby vodič pod napětím byla co nejblíže zadní stěně přístroje. Oddalováním od vodiče pod napětím klesá citlivost detektoru a stoupá spodní hranice napětí, od které, displej signalizuje. Detektor nepracuje na stíněném vodiči.

Návod na montáž:

Rozměry jsou: 65x54x42 mm. Bezdrátový indikátor napětí se připevnuje vždy kolmo k elektrickému vodiči pomocí dvou elektrikářských stahovacích pásek. Stahovací pásky protáhneme horním a spodním montážním otvorem a v kolmém stavu a připevníme k danému elektrickému vodiči.

Detektor splňuje požadavky normy ČSN EN 61243-5

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Objednací kódy pro VSNC
Objednací kód Provedení
600000499 VSNC-L1
600000500 VSNC-L2
600000501 VSNC-L3
600000502 VSNC-U
Nejvyšší napětí soustavy: 10 - 110 kV
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Hmotnost: 0,23 kg
Teplotní třída izolace: E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -45°C do +55°C

Norma: ČSN EN 61243-5