Transformátory pro železnice, napájecí a laboratorní