Přístrojový transformátor proudu podpěrný CTS 12 S

Základní informace

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 12 S jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P a PX. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 12 S jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P a PX. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Transformátory CTS 12 S jsou řešeny jako transformátory s jednozávitovým nebo vícezávitovým primárním vinutím. Moderní konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání nejen na sekundární straně, ale také na straně primární.

Primární přepínání spočívá v jednoduché montáži zapojením dvou propojek do obvodu pomocí šroubů M8, šrouby i propojky jsou součástí transformátoru. Primární přepínání spočívá v jednoduché montáži zapojením dvou propojek do obvodu pomocí šroubů M8 (šrouby i propojky jsou součástí transformátoru).

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů, případně ze slitiny niklu, železa a mědi „permalloy“.

Počet jader je 1 až 3 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů za otvory v základové desce. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby M12. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz „Návod na montáž a obsluhu“).

Pro použití transformátorů CTS 12 S v rozváděčích typu VH-IRODEL vyrábíme a dodáváme epoxidový nástavec, roubík a speciální základovou desku.

V případech, kde se požaduje náhrada za starší typy transformátorů (různých výrobců), dodáváme přístroje CTS 12 S na upravených základových deskách se shodnými montážními roztečemi nahrazovaných typů.

Transformátory CTS 12 S vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2, ČSN EN 61243-5, IEC 61243-5, ČSN 345791-2-11, IEC 60068-2-11, GOST 7746-2001, GOST 1516.3-96.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Maximální utahovací momenty jednotlivých svorek transformátoru

Primární svorky(P1 a P2) M12 70 Nm
Zemní svorka M8 10 Nm
Svorky C1 a C2 M8 10 Nm
Sekundární svorka M5 2,7 Nm

 

Nejvyšší napětí soustavy:  12/17.5 kV
Zkušební napětí střídavé:  28/38 kV
Zkušební napětí impulsní:  75/95 kV
Jmenovitý primární proud, In:  5 - 3200 A
Jmenovitý sekundární proud:  5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith:  max 80 kA/1s (31.5 kA/3s)
Jmenovitý dynamický proud, Idyn:  max 200 kA
Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth:  120% In
Třída přesnosti - měření:  0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3
Nadproudové číslo - měření:  FS5, FS10
Třída přesnosti - jištění:  5P, 10P, PX
Nadproudové číslo - jištění:  5,10,15,20,25,30
Jmenovitá zátěž:  2,5 - 60 VA
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Délka povrchové cesty:  210 mm
Hmotnost:  22 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Skladovací podmínky:  
Norma:  ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2, ČSN EN 61243-5, IEC 61243-5, ČSN 345791-2-11, IEC 60068-2-11, GOST 7746-2001, GOST 1516.3-96