Přístrojový transformátor proudu podpěrný CTS 25.1

Základní informace

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25.1 jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Transformátory CTS 25.1 jsou řešeny jako transformátory s jednozávitovým nebo vícezávitovým primárním vinutím.

Moderní konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání nejen na straně sekundární, ale i na straně primární. Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů za otvory v základové desce.

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25.1 jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P a PX. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Transformátory CTS 25.1 jsou řešeny jako transformátory s jednozávitovým nebo vícezávitovým primárním vinutím. Moderní konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání nejen na sekundární straně, ale také na straně primární.

Primární přepínání spočívá v jednoduché montáži zapojením dvou propojek do obvodu pomocí šroubů M8, šrouby i propojky jsou součástí transformátoru. Primární přepínání spočívá v jednoduché montáži zapojením dvou propojek do obvodu pomocí šroubů M8 (šrouby i propojky jsou součástí transformátoru).

Počet jader je 1 až 3 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů za otvory v základové desce. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby M12. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz „Návod na montáž a obsluhu“).

Transformátory CTS 25.1 S vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2, ČSN EN 61243-5, IEC 61243-5, ČSN 345791-2-11, IEC 60068-2-11, GOST 7746-2001, GOST 1516.3-96.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Maximální utahovací momenty jednotlivých svorek transformátoru

Primární svorky(P1 a P2) M12 70 Nm
Zemní svorka M8 10 Nm
Svorky C1 a C2 M8 10 Nm
Sekundární svorka M5 2,7 Nm

Nejvyšší napětí soustavy: 

24/25 kV

Zkušební napětí střídavé: 

50 kV

Zkušební napětí impulsní: 

125 kV

Jmenovitý primární proud, In: 

5 - 2500 A

Jmenovitý sekundární proud: 

5 A nebo 1 A

Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: 

max 50 kA/1s

Jmenovitý dynamický proud, Idyn: 

max 125 kA

Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth: 

120% In

Třída přesnosti - měření: 

0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3

Nadproudové číslo - měření: 

FS5, FS10

Třída přesnosti - jištění: 

5P, 10P, PX

Nadproudové číslo - jištění: 

5,10,15,20,25,30

Jmenovitá zátěž: 

2,5 - 60 VA

Jmenovitý kmitočet: 

50 Hz

Délka povrchové cesty: 

280 mm

Hmotnost: 

30 kg

Teplotní třída izolace: 

E

Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Norma: 

ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2, ČSN EN 61243-5, IEC 61243-5, ČSN 345791-2-11, IEC 60068-2-11, GOST 7746-2001, GOST 1516.3-96