Přístrojový transformátor proudu podpěrný CTS 25 Sch

Základní informace

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25 Sch jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25 Sch jsou uzpůsobeny pro použití v rozváděčích SM6 firmy SCHNEIDER ELECTRIC.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25 Sch jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25 Sch jsou uzpůsobeny pro použití v rozváděčích SM6 firmy SCHNEIDER ELECTRIC.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Transformátory CTS 25 Sch jsou řešeny jako transformátory s jednozávitovým nebo vícezávitovým primárním vinutím. Moderní konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání na straně sekundární.

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů, případně ze slitiny niklu, železa a mědi „permalloy“.

Počet jader je 1 až 3 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů za otvory v základové desce. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby M12. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz 'Návod na montáž a obsluhu').

V případech, kde se požaduje náhrada za starší typy transformátorů (různých výrobců), dodáváme přístroje CTS 25 Sch na upravených základových deskách se shodnými montážními roztečemi nahrazovaných typů.

Transformátory CTS 25 Sch vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy:  24/25 kV
Zkušební napětí střídavé:  50 kV
Zkušební napětí impulsní:  125 kV
Jmenovitý primární proud, In:  5 - 1250 A
Jmenovitý sekundární proud:  5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith:  16 kA
Jmenovitý dynamický proud, Idyn:  40 kA
Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth:  120 % In
Třída přesnosti - měření:  0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1, 3
Nadproudové číslo - měření:  FS 5, FS 10
Třída přesnosti - jištění:  5P, 10P, PX
Nadproudové číslo - jištění:  5, 10, 15, 20, 25, 30
Jmenovitá zátěž:  5 - 60 VA
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Délka povrchové cesty:  280 mm
Hmotnost:  24 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Norma:  ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2