Přístrojový transformátor proudu podpěrný CTS 25

Základní informace

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25 jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25 jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Transformátory CTS 25 jsou řešeny jako transformátory s jednozávitovým nebo vícezávitovým primárním vinutím. Moderní konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání nejen na straně sekundární, ale i na straně primární. Primární přepínání spočívá v jednoduché montáži zapojením dvou propojek do obvodu pomocí šroubů M8 (šrouby i propojky jsou součástí transformátoru).

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů, případně ze slitiny niklu, železa a mědi „permalloy“.

Počet jader je 1 až 4 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů za otvory v základové desce. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby M12. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz 'Návod na montáž a obsluhu').

Pro použití transformátorů CTS 25 v rozváděčích typu VH-IRODEL vyrábíme a dodáváme epoxidový nástavec, roubík a speciální základovou desku. V případech, kde se požaduje náhrada za starší typy transformátorů (různých výrobců), dodáváme přístroje CTS 25 na upravených základových deskách se shodnými montážními roztečemi nahrazovaných typů.

Transformátory CTS 25 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, ČSN EN 61243-5, ČSN 345791-2-11, ČSN EN 60660, IEC 61869-1, IEC 61869-2, IEC 60068-2-11, IEC 61243-5, IEC 60071-1.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Maximální utahovací momenty jednotlivých svorek transformátoru

Primární svorky(P1 a P2) M12 70 Nm
Zemní svorka M8 10 Nm
Svorky C1 a C2 M8 10 Nm
Sekundární svorka M5 2,7 Nm

Nejvyšší napětí soustavy:  24/25 kV
Zkušební napětí střídavé:  50 kV
Zkušební napětí impulsní:  125 kV
Jmenovitý primární proud, In:  5 - 2500 A
Jmenovitý sekundární proud:  5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith:  max 80 kA/1s (31.5 kA/3s)
Jmenovitý dynamický proud, Idyn:  max 200 kA
Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth:  120 % In
Třída přesnosti - měření:  0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3
Nadproudové číslo - měření:  FS5, FS10
Třída přesnosti - jištění:  5P, 10P, PX
Nadproudové číslo - jištění:  5,10,15,20,25,30
Jmenovitá zátěž:  5 - 60 VA
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Délka povrchové cesty:  280 mm
Hmotnost:  28 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Norma:  ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, ČSN EN 61243-5, ČSN 345791-2-11, ČSN EN 60660, IEC 61869-1, IEC 61869-2, IEC 60068-2-11, IEC 61243-5, IEC 60071-1