Přístrojový transformátor proudu podpěrný CTS 25B Sch

Základní informace

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25B Sch jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25B Sch jsou uzpůsobeny pro použití v rozváděčích SM6 firmy SCHNEIDER ELECTRIC.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25B Sch jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.  Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 25B Sch jsou uzpůsobeny pro použití v rozváděčích firmy SCHNEIDER ELECTRIC.  

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, a pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX.  

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Transformátory CTS 25B Sch jsou řešeny jako transformátory s jedno závitovým nebo více závitovým primárním vinutím. Moderní konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání na straně sekundární.

Maximální utahovací momenty jednotlivých svorek transformátoru

-          primární svorky(P1 a P2) M12 70 Nm

-          sekundární svorka M5 2,7 Nm

 

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření. Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

 

POZOR! PŘI PROVOZU TRANSFORMÁTORU CTS 25B Sch JE NUTNO VYLOUČIT ROZPOJENÍ VÝVODŮ SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ.


Nejvyšší napětí soustavy:

24/25 kV

Zkušební napětí střídavé:

50 kV

Zkušební napětí impulsní:

125 kV

Jmenovitý primární proud:

5 - 750 A

Jmenovitý sekundární proud:

5 A nebo 1 A

Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith:

31,5 kA

Jmenovitý dynamický proud, Idyn:

75 kA

Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth:

120% In

Třída přesnosti - měření:

0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3

Nadproudové číslo - měření:

FS5, FS10

Třída přesnosti - jištění:

5P, 10P, PX

Nadproudové číslo - jištění:

5,10,15,20,25,30

Jmenovitá zátěž:

2,5 - 60 VA

Jmenovitý kmitočet:

50 Hz

Teplotní třída izolace:

E

Provozní podmínky:

provozní teplota od -5 do +40°C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Normy:

ČSN EN 61869-1,

ČSN EN 61869-2,

IEC 61869-1,

IEC 61869-2,

CSN EN 60044-1;

IEC 60044-1