Přístrojový transformátor proudu podpěrný CTS 38.41W

Základní informace

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 38.41W jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení pro jmenovité primární proudy 5 – 2500 A a nejvyšší napětí soustavy 38.5 kV (40.5 kV pro GOST).

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P a PX.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. 

Podpěrné přístrojové transformátory proudu CTS 38.41W jsou uzpůsobeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení pro jmenovité primární proudy 5 – 2500 A a nejvyšší napětí soustavy 38.5 kV (40.5 kV pro GOST).

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P a PX.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. 

Počet jader je 1 až 4 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200% IN.

Transformátory CTS 38.41W jsou řešeny jako transformátory s jednozávitovým nebo vícezávitovým primárním vinutím. Moderní konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání nejen na straně sekundární, ale i na straně primární. Primární přepínání spočívá v jednoduché montáži zapojením dvou propojek do obvodu pomocí šroubů M8 (viz „Návod na montáž a obsluhu“, šrouby i propojky jsou součástí transformátoru).

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů, případně ze slitiny niklu, železa a mědi „permalloy“.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby M12. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem (IP30) s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí. Počet svorek umožňuje zapojit až 4 sekundární jádra nebo 4 jádra se sekundárním přepínáním. Na přání je možno do odlitku umístit kapacitní dělič určený ke indikaci napětí. K zapojení je určena speciální svorka Ck.

Přístrojové transformátory proudu CTS 38.41W vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední cejchování.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy:  36/38.5 kV
Zkušební napětí střídavé:  70/80 kV
Zkušební napětí impulsní:  170/180 kV
Jmenovitý primární proud, In:  5-2500 A
Jmenovitý sekundární proud:  5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith:  max 80 kA/1s (31.5 kA/3s)
Jmenovitý dynamický proud, Idyn:  max 200 kA
Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth:  120 % In
Třída přesnosti - měření:  0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1, 3
Nadproudové číslo - měření:  FS 5, FS 10
Třída přesnosti - jištění:  5P, 10P, PX
Nadproudové číslo - jištění:  5, 10, 15, 20, 25, 30
Jmenovitá zátěž:  5-60 VA
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Hmotnost:  45 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Norma:  ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2