Přístrojový transformátor proudu průchodkový CTB 25

Základní informace

Přístrojový transformátor proudu CTB 25 je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení pro nejvyšší napětí soustavy 25 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Přístrojový transformátor proudu CTB 25 je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení pro nejvyšší napětí soustavy 25 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Transformátory CTB 25 jsou řešeny jako transformátory průchodkové, kde primární vodič je tvořen dvěma a více závity, dle požadovaných parametrů. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby.

K připojení přívodních pasů ve směru podélné osy přístroje mohou být dodávány speciální praporce s otvory o průměru 14 mm, eventuálně roubík s epoxidovým nástavcem (viz rozměrový náčrtek).

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů případně ze slitiny niklu, železa a mědi „permalloy“.

Maximální počet jader je 1 až 3 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů. Konstrukce transformátorů umožňuje přepínání rozsahů primárního proudu na straně sekundární.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče.

Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz 'Návod na montáž a obsluhu').

Transformátor CTB 25 vyhověl všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Nejvyšší napětí soustavy:  24/25 kV
Zkušební napětí střídavé:  50 kV
Zkušební napětí impulsní:  125 kV
Jmenovitý primární proud, In:  5 - 1250 A
Jmenovitý sekundární proud:  5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith:  max 31.5 kA/1s
Jmenovitý dynamický proud, Idyn:  max 66 kA
Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth:  120 % In
Třída přesnosti - měření:  0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1, 3
Nadproudové číslo - měření:  FS 5, FS 10
Třída přesnosti - jištění:  5P, 10P, PX
Nadproudové číslo - jištění:  5, 10, 15, 20, 25, 30
Jmenovitá zátěž:  5 - 60 VA
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Hmotnost:  27 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Norma:  ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2