Přístrojový transformátor proudu průchozí CTT 12

Základní informace

Přístrojový transformátor proudu CTT 12 je konstruován v jednozávitovém průchozím provedení a je určen k měření i jištění vnitřních rozvodných zařízení vn pro jmenovité primární proudy do 5000 A a nejvyšší napětí soustavy 12 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro měřicí obvody jsou 0,2 ; 0,2S ; 0,5S ; 0,5 ; 1 ; 3 a třídy přesnosti pro jisticí obvody jsou 5P a 10P. Po vzájemné konzultaci se zadavatelem je možný návrh speciálních tříd PX ; TPX a TPY.

Přístrojový transformátor proudu CTT 12 je konstruován v jednozávitovém průchozím provedení a je určen k měření i jištění vnitřních rozvodných zařízení vn pro jmenovité primární proudy do 5000 A a nejvyšší napětí soustavy 12 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro měřicí obvody jsou 0,2 ; 0,2S ; 0,5S ; 0,5 ; 1 ; 3 a třídy přesnosti pro jisticí obvody jsou 5P a 10P. Po vzájemné konzultaci se zadavatelem je možný návrh speciálních tříd PX ; TPX a TPY.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Pro zátěže < 10 VA splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 0 až 100 %.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných slitin.

Maximální počet jader je 3 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí, tato hmota plní funkci elektroizolační i mechanickou.

Montážní plocha transformátoru je libovolná, upevnění se provede pomocí čtyř šroubů na základové desce (obr. 3).

Počet a poloha primárních vodičů (měděný pas) je dána velikostí primárního proudu (IN ≤ 4000 A vodorovně, IN > 4000 A svisle. Kontaktování je na obr. 4.

K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem, uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz „Návod pro obsluhu a montáž“).

Transformátory CTT 12 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869 – 2, IEC 61869 – 2.

Nejvyšší napětí soustavy:  12 kV
Zkušební napětí střídavé:  28 kV
Zkušební napětí impulsní:  75 kV
Jmenovitý primární proud, In:  1000 - 5000 A
Jmenovitý sekundární proud:  5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith:  50 kA
Jmenovitý kmitočet:  50 Hz
Hmotnost:  32 kg
Teplotní třída izolace:  E
Provozní podmínky: 

provozní teplota od -5 do +40°C

odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1

Norma:  ČSN EN 61869-2, IEC 61869-2